Tarieven

Tarieven en voorwaarden

De perfecte kandidaat, een heldere aanpak en duidelijke voorwaarden

DentalCens rekent geen starttarief, maar gaat te werk volgens het ‘no cure no pay’-principe, waarbij jij alleen betaalt op het moment dat wij het gewenste resultaat voor jou hebben behaald.

Werving en selectie van:

Tarief 2022*

Baliemedewerker / Receptie 

€1.850

Tandartsassistent€2.000

Preventie-/ Ortho-assistent

€2.250

Mondhygiënist

€2.900

Tandtechnicus

€2.900

Tandarts

€ 6.400

Startende tandarts ( < 1 jaar ervaring)€ 6.400 
(€ 4.500 bij aanvang, € 1.900 na 12 maanden )

Tandarts- specialist (erkend)

€ 7.250

Praktijkmanager / Officemanager

1,5 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld

Sales Tiger

(commerciële functies)

of overige functies

20% van het jaarsalaris vermeerderd met vakantiegeld

Wordt een contract voor één dag per week afgesloten, dan berekenen wij 60% van het
gestelde honorarium. Bij uitbreiding van dit contract naar twee of meer dagen per week
binnen 24 maanden, volgt een facturatie van de overige 40% van het gestelde honorarium.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

Geen risico’s, enkel het beste resultaat

Wij zijn ervan overtuigd jou de beste kandidaat te kunnen bieden en durven dan ook met een gerust hart te zeggen: ‘no cure, no pay’. Pas op het moment dat wij het gewenste resultaat hebben bereikt - namelijk: één van onze kandidaten gaat voor jou aan de slag - facturen wij jou onze fee. Facturering geschiedt als volgt: op de eerste werkdag van de kandidaat factureren wij 50% van de fee, 30 dagen na de eerste werkdag van de kandidaat factureren wij de resterende 50% van de fee. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Garantieregeling
Als het dienstverband van een door DentalCens bemiddelde kandidaat na aanvang van de
werkzaamheden wordt beëindigd, zullen wij de fee (deels) terugstorten. Bij beëindiging
binnen 1 maand storten we 100% van de reeds betaalde fee terug; bij beëindiging binnen 2
maanden storten we 50% van de reeds betaalde fee terug. Uiteraard alleen wanneer jij als
opdrachtgever aan al jouw betalingsverplichtingen naar DentalCens hebt voldaan.

Waarneming

Aangezien de totale fee niet gepast is voor een tijdelijke situatie, berekenen wij in geval van
waarneming een tarief per stoeluur tot een maximum van de gehele fee (400 stoeluren), met
een minimum van € 1500.

Vind jouw perfecte kandidaat via Dentalcens

Wil je meer informatie of wil je met ons kennis maken? Neem gerust contact op met ons via +31(0)853035929 of via info@dentalcens.nl.

* (versie 1 september 2022)