Nieuws

Overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

Mondzorgpraktijken die door het coronavirus in de problemen komen of dreigen te komen, kunnen rekenen op ondersteuning door de overheid. Zo kun je onder andere werktijdverkorting voor jouw personeel aanvragen. Het coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt als een buitengewone omstandigheid, waardoor jij per direct een beroep kunt doen op deze regeling. Daarnaast zijn er ook nog andere regelingen. De belangrijkste zetten we hieronder voor je op een rij. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Als jouw mondzorgpraktijk minimaal 20% omzetverlies verwacht, kun je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de hoogte van jouw omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, zodat jij jouw personeel kunt doorbetalen. Een voorwaarde voor deze regeling is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen gedurende de subsidieperiode.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en vervangt de bestaande regeling Werktijdverkorting. Hiervoor kun je geen nieuwe aanvragen meer indienen. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, vallen onder de nieuwe regeling. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen mondzorgpraktijken kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan onmiddellijk. Dit geldt voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (BTW). Eventuele verzuimboetes voor te late betaling, hoef je niet te betalen. Ook is het niet nodig om direct bewijsmateriaal mee te sturen. Hiervoor krijg je langer de tijd. De invorderingsrente voor alle belastingschulden wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Meer informatie

De hierboven beschreven regelingen zijn volgens de belangrijkste voor dit moment. Er wordt momenteel door vele instanties keihard gewerkt om alle regelingen ten uitvoer te kunnen brengen. Wil je meer weten over de beschikbare regelingen en hoe je er gebruik van kunt maken, kijk dan op de speciale overheidspagina. <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie>