Nieuws

Bekijk hier ons overzicht

Inflatiestress: reden voor salarisverhoging

Je zou het misschien niet verwachten, maar zowel werkgevers als werknemers zijn momenteel gebaat bij salarisverhoging. De reden? Fikse inflatie én een krappe arbeidsmarkt. Ga samen om tafel en blijf inflatiestress de baas!

Aan de slag voor meer werkplezier

Het is dé uitdaging in veel tandartspraktijken: hoe houden we een gezonde balans tussen datgene wat energie geeft en dat wat energie vreet?! Een team van TC Vitalis in Alphen aan den Rijn volgde de inspirerende trainingen ‘Samen met plezier aan het werk’ en ‘Regie over je werk en loopbaan’ van Adviesbureau Fit in je Werk. Het resultaat? Meer werkplezier dankzij nieuwe inzichten, concrete persoonlijke doelen en praktische handvatten om de regie in handen te houden. “Je leert niet alleen meer over jezelf en je collega’s, maar ook hoe je zaken op het werk anders kunt regelen en bekijken. Echt heel waardevol.”

Kan het zonder grenzen?

Vraag een collega naar ervaringen met ongewenst gedrag in de praktijk en de kans is groot dat uw vraag beantwoord wordt met ‘Bij ons gebeurt dat niet’. Of: ‘Als er iets is, dan hoor ik het wel’. Dat dacht John de Mol ook. Ten onrechte – dat zal u niet ontgaan zijn - en dat stemt tot nadenken. Want hoe handelt u in zo’n situatie: laten overwaaien of pro-actief oppakken? Kiest u voor dat laatste, dan volgt de vraag: hoe doet u dat zo effectief mogelijk?

Ontslag zieke medeweker

Kan een zieke medewerker ontslagen worden? Een werknemer die arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling heeft in principe ten minste twee jaar recht op doorbetaling van het loon. Gedurende de periode dat de werkgever het loon dient door te betalen, geldt een opzegverbod. Maar kan een werkgever onder omstandigheden een werknemer toch ontslaan?

Blijven werken tot aan het pensioen?!

De helft van uw personeel twijfelt! Ruim 55% van zorgverlenende medewerkers in de tandheelkunde twijfelt of ze kunnen of willen blijven doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, zo blijkt uit recent representatief onderzoek. Dat is nogal wat. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u uw team jarenlang aan boord houdt?!

C’est le ton qui fait la musique

Toepasselijke quote, zo in de laatste maand van het jaar waarin de top 2000 muzieklijsten je om de oren vliegen. Voor de één een genot, voor de ander een gruwel. Ongeacht uw voorkeur: een terugblik kàn interessante inzichten opleveren. De link met muziek levert daarbij mooie metaforen op. Om te voorkomen dat we ons daarin verliezen, kiezen we er drie: hoe is uw band samengesteld? Wie is de dirigent? En welke tonen worden er ten gehore gebracht?

Ouderschapsverlof DentalCens

Nieuw in 2022: negen weken betaald ouderschapsverlof

Vanaf augustus 2022 krijgen kersverse ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald, tot 50% van het maximale dagloon. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Wat zegt iedere praktijk over zichzelf?

Het vinden van een goede assistente is in deze tijden niet gemakkelijk. Maar met een pakkende vacaturetekst wordt de kans van slagen wel aanzienlijk groter. Spelen we daar gericht op in? Eén blik op een paar online vacatureteksten zegt in dat opzicht genoeg: ‘Vanwege uitbreiding van onze moderne praktijk zoeken we een ervaren, parttime tandartsassistent die aan de stoel en de balie inzetbaar is’. of: ‘Wij zijn op zoek naar een enthousiaste tandartsassistent. Hieronder lees je wat we van je vragen en wat de functie-eisen zijn’. En zo vind je er nog veel meer.......

Psychologisch contract

‘Dank je voor het gesprek, je hoort in de loop van de volgende week onze reactie.’ Of: ‘Ik heb geen tijd gehad om je CV te bekijken, dus vertel’. Het zijn slechts enkele voorbeelden van reacties die kandidaten krijgen tijdens sollicitatiegesprekken in de praktijk. De vraag daarbij is: getuigen zulke reacties simpelweg van onhandigheid of is er sprake van arrogantie danwel onwetendheid?

Personeeltekort. Probleem?

Personeelstekort. Probleem?

Doorbuffelen?! Heb jij een grens?

Een burnout kan sluipmoordenaar zijn die je niet ziet aankomen. Ben jij bewust van je grenzen of buffel jij door?

Sander Allegro Hospitality

Weet jij een goede tandarts?!

'Weet jij een goede tandarts?’ Het antwoord op die vraag wordt dikwijls bepaald door sociale vaardigheden: ‘Ja hoor, mijn tandarts heeft echt aandacht voor je en is ook goed met kinderen’. Geen woord over de technische kwaliteiten. Logisch, daarover kan een patiënt immers niet oordelen. Met name gastvrijheid en klantgerichtheid zijn voor patiënten belangrijke graadmeters. Reden temeer om de kwaliteit van die service in je praktijk eens onder de loupe te leggen.

Sebastiaan van Wermeskerken en Robbert Lubberhuizen over DentalCens:

​De eerste succesvolle ‘DentalCens-link’ werd gemaakt in 1997, in een bekend eetcafé in Rotterdam-Hillegersberg waar Robbert Lubberhuizen en Sebastiaan van Wermeskerken een bijbaantje hadden.

mondzorg voor ouderen - DentalCens

Mondzorg aan ouderen: tandje bijzetten

‘Aandacht voor mondzorg aan ouderen moet vanzelfsprekend worden’. En: ‘dit is een uitdaging die we niet alleen aankunnen’. Het zijn uitspraken - in de maarteditie 2021 van het NTvM – die wij van harte onderstrepe

WET -EN REGELGEVING MONDZORGPRAKTIJKEN

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is aangesteld om op de kwaliteit van de mondzorg te letten. Mondzorg wordt bijvoorbeeld verleend door tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten.

Hoe houdt u het beste paard op stal?!

Alle medewerkers in een team zijn van toegevoegde waarde, maar elk vakgebied kent z’n uitblinkers. Of het nu om mondhygiënisten, preventie-assistenten, baliemedewerkers of tandartsen gaat: er zijn er altijd die het predicaat ‘beste paard van stal’ verdienen.

weegschaal

Weegschaal

De balans tussen privé en werk is bij 1 op de 10 werkende Nederlanders flink verstoord, zo blijkt uit een factsheet samengesteld door TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2019 verwaarloosde 9,1% van de werkende Nederlanders vaak tot zeer vaak familie- of gezinsactiviteiten als gevolg van werk.

​Wat je aandacht geeft, groeit

​Wat je aandacht geeft, groeit

Functionerings – en beoordelingsgesprekken staan in veel praktijken niet hoog op het lijstje met activiteiten om naar uit te kijken. Velen ervaren deze gesprekken als verplichte nummers. Het zíjn ook dikwijls formele gesprekken met een standaard agenda, waarop in de meeste gevallen alleen prestaties en salariëring aan bod komen

Werkgeluk - DentalCens

Werkgeluk

Zeker in de huidige coronatijd is er veel aandacht voor het thema werkgeluk. Logisch ook, de nieuwe manier van werken op de praktijk en alles wat er om ons heen verandert, zorgt bij veel mensen voor de nodige concentratieproblemen en kan optimaal functioneren in de weg staan.

8 TIPS voor Werkgeluk

Plezier in je werk – of noem het werkgeluk als je wilt – is een belangrijk thema voor organisaties om hun medewerkers tevreden te houden. Boeien en binden dus en samen resultaten halen om trots op te zijn. Dat gaat niet vanzelf, want ‘a graet place to work’ vraagt om de nodige investeringen en inzichten.

tandartspraktijk coronavirus

Overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

Overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus Mondzorgpraktijken die door het coronavirus in de problemen komen of dreigen te komen, kunnen rekenen op ondersteuning door de overheid. Zo kunt u onder andere werktijdverkorting voor uw personeel aanvragen

Wijzigingen wet BIG – dit verandert er in 2019

Wijzigingen wet BIG – dit verandert er in 2019

Nadat in 2016, door minister Schippers, een wetsvoorstel tot wijziging van de wet BIG is ingediend en deze in 2018 door de Eerste Kamer is gekomen, is dan nu het moment aangebroken.

De 7 belangrijkste nieuwe maatregelen op HR-gebied

Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag meerdere maatregelen op HR-gebied aangekondigd. Ben je benieuwd welke invloed deze maatregelen hebben op de gang van (personeels)zaken binnen jouw tandartspraktijk? In dit artikel vind je de belangrijkste maatregelen op een rij

Eindejaarsbonus DentalCens Recruitment

Een eindejaarbonus motiveert niet

Je wilt jouw medewerkers motiveren, bedanken en mee laten profiteren van je succes. De eindejaarbonus lijkt de ultieme beloning. Maar, uit onderzoek blijkt het tegenovergestelde waar te zijn.

Ontslagrecht DentalCens Recruitment

Herziening ontslagrecht

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. De plannen voorzien in een versoepeling van het ontslagrecht, de mogelijkheid om een langer tijdelijk contract aan te bieden en in een langere proeftijd. Tenslotte worden de regels voor de transitievergoeding herzien.

bijtellingauto2019_dentalCens

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

WetDBA_dentalcens

Aanpassing Wet DBA uitgesteld tot 2021

​De regering slaagt er niet in om de Wet DBA per 1 januari 2020 te wijzigen. Dat heeft minister Koolmees op 26 november laten weten. Hoewel de wetswijziging tot 1 januari 2021 duurt, worden er per 1 januari 2019 aanvullende criteria gegeven voor het vaststellen van een gezagsverhouding die direct van toepassing worden.

DentalCens_controlehepatitisB

Controle door IGJ op hepatitis B

Tandartsen hebben nog niet genoeg aandacht voor de bescherming tegen hepatitis B-infecties, zegt de IGJ. Daarom zal de inspectie de komende tijd bij toezichtbezoeken meer aandacht vragen voor het voorkomen van dit soort infecties.

Wet DPA

Wet minimumbeloning en zelfstandigenverklaring: de opvolger van de wet DBA

Afgelopen week is eindelijk de tekst van de opvolger van de wet DBA bekend geworden voor de zogenaamde “internetconsultatie”. Het is de bedoeling dat deze wetgeving 1 januari 2021 in zal gaan