Nieuws

Nieuwe EU-richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds deze maand van kracht:

Nieuwe EU-richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden


Het werkt een stuk prettiger als de inhoud van het werk transparant en beter voorspelbaar is. Daarom is sinds 1 augustus de Europese Richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ van kracht. De vijf relevante wijzigingen op een rij:

1. Uitgebreide informatieverplichting

Als werkgever heeft u al een informatieplicht. Deze is uitgebreid met informatie over onvoorspelbare arbeid (denk aan variabele tijdstippen, het aantal gewaarborgde betaalde uren en de hoogte van het loon daarbovenop). Ook bent u verplicht om voor alle soorten arbeidsovereenkomsten te verwijzen naar afspraken tijdens proeftijd en rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

2. Verbod op nevenwerkzaamheden niet meer toegestaan

Tenzij u hier een goede (objectieve) reden voor heeft, is het werknemers toegestaan om naast de huidige baan werkzaamheden elders te verrichten.

3. Kosteloze scholing

Scholing – noodzakelijk voor het uitoefenen van een functie – moet kosteloos en onder werktijd worden aangeboden.

4. Minimale voorspelbaarheid van het werk

Een werknemer met een onvoorspelbaar werkpatroon kunt u niet meer verplichten om te komen werken, tenzij vooraf referentiedagen en referentie-uren zijn afgesproken

5. Verzoek om meer zekere arbeidsvoorwaarden

Uw werknemer kan vragen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, zoals een of vast dienstverband. Op dit verzoek moet u uw werknemer binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd een antwoord geven. Doet u dat niet, dan wordt het verzoek volgens deze nieuwe wet automatisch toegestaan.

Meer lezen? https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden