Nieuws

Nieuwe EU-richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het werkt een stuk prettiger als de inhoud van het werk transparant en beter voorspelbaar is. Daarom is sinds 1 augustus 2022 de Europese Richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ van kracht. De vijf relevante wijzigingen op een rij:

1. Uitgebreide informatieverplichting

Als werkgever heb jij al een informatieplicht. Deze is uitgebreid met informatie over onvoorspelbare arbeid (denk aan variabele tijdstippen, het aantal gewaarborgde betaalde uren en de hoogte van het loon daarbovenop). Ook ben je verplicht om voor alle soorten arbeidsovereenkomsten te verwijzen naar afspraken tijdens de proeftijd en naar afspraken rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

2. Verbod op nevenwerkzaamheden niet meer toegestaan

Tenzij je hier een goede (objectieve) reden voor hebt, mogen werknemers naast hun huidige baan nevenwerkzaamheden uitvoeren.

3. Kosteloze scholing

Is bepaalde scholing noodzakelijk voor het uitoefenen van een functie? Dan moet die gratis en onder werktijd worden aangeboden.

4. Minimale voorspelbaarheid van het werk

Je kunt een werknemer met een onvoorspelbaar werkpatroon niet meer verplichten om te komen werken. Tenzij vooraf referentiedagen en referentie-uren zijn afgesproken.

5. Verzoek om meer zekere arbeidsvoorwaarden

Jouw werknemer kan vragen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, zoals een of vast dienstverband. Op dit verzoek moet jij de werknemer binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd een antwoord geven. Doe je dat niet? Dan wordt het verzoek volgens deze nieuwe wet automatisch toegestaan.

Meer lezen? https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden