Nieuws

Blijven werken tot aan het pensioen?!

De helft van uw personeel twijfelt!

Ruim 55% van zorgverlenende medewerkers in de tandheelkunde twijfelt of ze kunnen of willen blijven doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, zo blijkt uit recent representatief onderzoek. Dat is nogal wat. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u uw team jarenlang aan boord houdt?!

Duurzame inzetbaarheid klinkt misschien niet sexy, maar is wel degelijk een hot item. Niet verwonderlijk: het personeelstekort in de tandheelkunde neemt rap toe, evenals de werkdruk in de praktijk. Dat is geen aantrekkelijke combinatie. En aangezien het behouden van personeel nog altijd goedkoper is dan het werven van nieuwe medewerkers, verdient gericht personeelsbeleid alle prioriteit. Toch gaan we dikwijls pas praten over duurzame inzetbaarheid als er sprake is van verminderde inzetbaarheid, merkbaar aan bijvoorbeeld verzuim of een burn-out. Daarmee lopen we flink achter de feiten aan.

Latent op zoek naar ander werk

Recent representatief onderzoek(*), uitgevoerd door DentalCens en Adviesbureau Fit in je werk, toont aan dat ruim een kwart van de medewerkers in de tandheelkunde denkt dat ze niet kan of wil doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Zo’n 55% van de ondervraagden twijfelt of ze, fysiek of mentaal, in staat is om de huidige functie tot het pensioen vol te houden. Een kwart van de medewerkers twijfelt of ze nog wel tevreden is over het huidige werk. De kans is dus groot dat één op uw vier medewerkers latent op zoek is naar ander werk.

De verklaring is logisch

Deze twijfel en onvrede worden veroorzaakt door twee – ongetwijfeld herkenbare - factoren: de hoge lichamelijke belasting plus werkdruk in de praktijk. Ruim 52% van de medewerkers vindt dat hun werk lichamelijk veel van hen eist. Bovendien geeft 48% aan dat ze regelmatig of vaak te veel werk hebben. Dat verklaart wel waarom mensen twijfelen of ze in de tandheelkunde willen blijven doorwerken.

Feedback?

‘In mijn praktijk loopt dat niet zo’n vaart,’ horen we u zeggen. Daar kunt u zich aardig in vergissen. Durven uw teamleden eerlijk te zeggen wat hen dwars zit en staat u als praktijkeigenaar of praktijkmanager open voor zulke feedback? In veel praktijken staat zelfreflectie nauwelijks structureel op de agenda. De vraag is ook of je als team voldoende tot de kern van de zaak kunt komen. Kunt u een objectieve inventarisatie op praktijkniveau realiseren, inclusief praktische werkbare oplossingen?

Kapstok

Toch gloort er licht aan de horizon. Want er is wel degelijk iets dat u zelf kunt doen. Het merendeel van de ondervraagde medewerkers ervaart namelijk veel autonomie en de kans om eigen initiatief in het werk te gebruiken. Dat inzicht kunt u als kapstok gebruiken om de duurzame inzetbaarheid van uw teamleden te vergroten. Waarbij het belangrijk is dat uw medewerkers een gezonde balans vinden tussen energievreters en energieboosters in het werk. Omgaan met werkdruk, investeren in sociale werkaspecten en het benutten van de variatie in het werk zijn hierbij cruciaal.

Bottomline? Wees realistisch, plaats duurzame inzetbaarheid op uw praktijkagenda en onderneem gericht actie. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers voor u blijven werken. En wordt duurzame inzetbaarheid ineens een stuk aantrekkelijker…

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@dentalcens.nl